Programma

Programma symposium
Fuelling the Future: Katalysator voor een mooie toekomst

14.30 – 15.00 Ontvangst met koffie en thee
15.00 – 15.15 Inleiding door prof. dr. Bert Weckhuysen  (wetenschappelijk directeur MCEC)
15.15 – 15.45 Lezing Marjan van Loon (president-directeur van Shell Nederland)
15.45 – 16.15 Lezing prof. Ib Chorkendorff (Technical University of Denmark)
16.15 – 16.30 Pauze
16.30 – 17.00 Lezing prof. Regina Palkovits (RWTH Aachen University)
17.00 – 17.30 Lezing prof. Peter Paul Verbeek (Universiteit van Twente)
17.30 – 18.00 Vragen van publiek en discussie
18.00 – 19.00 Borrel

  • Marjan van Loon, president-directeur van ShellVan Loon kent de chemische industrie als geen ander van binnenuit, en zal zich in haar lezing richten op de duurzaamheidsambitie van het bedrijfsleven en de bijdrage die het aan dit vraagstuk kan leveren.
  • Ib Chorkendorff, directeur van het Villum Center for the Science of Sustainable Fuels and Chemicals (V-SUSTAIN) en hoogleraar aan de Technical University of Denmark – Het onderzoek van Chorkendorff kent één grote gemene deler: het ontwikkelen van nieuwe materialen die in de toekomst gebruikt kunnen worden voor het omzetten en opslaan van duurzame energie in brandstoffen.
  • Regina Palkovits, hoogleraar Heterogene Katalyse en Technische Chemie, RWTH Aachen University – Palkovits en haar groep onderzoeken hoe je nieuwe katalysatoren maakt die je in kunt zetten om biomassa om te zetten in brandstoffen en chemische bouwstenen van o.a. plastics. In haar lezing legt ze uit wat haar biomassa-onderzoek precies inhoudt en wat de rol van katalyse hierin is.
  • Peter Paul Verbeek, hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek, Universiteit van Twente – Verbeek kijkt op een heel andere manier naar techniek en design dan de meeste mensen: hij onderzoekt in hoeverre mens en technologie verweven zijn en wat dat betekent voor ons doen en laten. In zijn lezing vertelt Peter Paul Verbeek over de verbinding tussen technologie, samenleving en ethiek.

Scheikundige Bert Weckhuysen, hoogleraar Anorganische Chemie en Katalyse aan de Universiteit Utrecht, en wetenschappelijk directeur van MCEC, is de moderator van het symposium.