“Gaaf dat alles zo complex in elkaar zit en alles met elkaar in verband staat”

Simone (17), 6 gymnasium
Favoriete vak: alle bètavakken, maar met name biologie en natuurkunde
Hoopt hierna: Geneeskunde te kunnen gaan studeren aan de Universiteit Leiden, met daarna een specialisatie tot chirurg
“Bij het vak biologie sta ik elke keer weer versteld over de werking van het menselijk lichaam: dat het zo goed kan functioneren, ook al zit het zo complex in elkaar. Je wil gewoon steeds meer en meer weten, maar uiteindelijk zit er een grens aan hoever onze kennis reikt. Met natuurkunde hadden wij het laatst over het heelal en hoe alles is opgebouwd uit atomen, die op hun beurt – voor zover wij weten – weer opgebouwd zijn uit de allerkleinste deeltjes; de quarks. Het is nauwelijks te bevatten, maar het is zo gaaf dat alles zo complex in elkaar zit en alles met elkaar in verband staat.”

Zelfgemaakt zeoliet
“De eerste campusdag begon met een presentatie van onze voorbereidende opdrachten. In het lab deden we twee practica die uiteindelijk leidden tot een zelfgemaakt zeoliet. Roderigh gaf een hoorcollege over zeolieten en de invloed daarvan op bepaalde reacties, en we sloten de dag af met een modellingopdracht. Op de tweede lesdag, die in het lab begon, mochten we onze zelfgemaakte zeoliet onderzoeken. Na de pauze volgde de lezing van Katharina; over biomassaconversie en de rol van zeolieten daarin. In de afsluitende modelleeropdracht moesten we furaan en de di-, tri-, tetra- en pentameer modelleren en daarvan het UV-VIS spectrum maken via het computerprogramma ADF.”

Nieuw
“Hier en daar kwamen er wel bekende en vertrouwde dingen naar voren, zoals Lewis-structuren, maar op school wordt er bijvoorbeeld geen aandacht besteed aan zeolieten. Het grootste inhoudelijke deel van de campusdagen was voor mij dus onbekend terrein. Het was interessant, maar soms ook erg complex. Gewoon lekker aan de slag in een universitair laboratorium was wat ik uiteindelijk het leukst vond. Zien wat de reacties zijn als je een bepaalde stap uitvoert, de verschillende mogelijkheden daarbij, elke keer weer afwachten of het lukt… En je kan natuurlijk lekker even bijkletsen als je een halfuurtje moet wachten, haha. De universiteit lijkt soms een beetje op een middelbare school, maar het is tegelijkertijd zo’n andere wereld, met zoveel studenten… Ik verheug me er nu al op om volgend jaar te gaan studeren.”

Lees ook de reacties van Anna en Lizanne (deelnemers), en Roderigh en Katarina (docenten), of ga terug naar de pagina MCEC Visits.