“Toen dacht ik: chemie… dat is tovenarij”

“Een katalysator is een stof die een reactie versnelt, iets mogelijk maakt, iets doet om A naar B te brengen. Wat mij intrigeert is: hoe doet een katalysator dat? Dat betekent dus eigenlijk dat je als een soort Hercules Poirot probeert inzicht te verwerven in: waarom kan dit materiaal zo’n omzetting doen – en een ander materiaal helemaal niks?” – Bert Weckhuysen over het MCEC programma

English subtitles available in clip.